مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
پکیج بنفش -

فضا : 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 1 گیگابایت

پکیج نیلی -

فضا : 200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 2 گیگابایت

پکیج آبی -

فضا : 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 5 گیگابایت

پکیج سبز -

فضا : 1 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : 10 گیگابایت

پکیج زرد -

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : 20 گیگابایت

پکیج نارنجی -

فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : 50 گیگابایت
هدیه : یک دامین رایگان

پکیج قرمز -

فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
هدیه : یک دامین رایگان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.81.28.10) وارد شده است.