ترافیک ماهیانه چیست؟
میزان حجم دریافت و ارسال اطلاعات در طول 30روز است.
انتقال دامنه به چه معناست؟
اگردامنه( Domain) خود را در سرویس دهنده ای  ثبت کرده...
برای انتقال هاست به اطلس رایان چه اقداماتی باید انجام داد؟
کافی است که ابتدا یک بک آپ از کلیه اطلاعات سایت قبلی...
Domain Alias چیست؟
Domain Alias دامنه ی فرعی سایت شما می باشد در واقع شما می...
تغییرات تعرفه
* در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار...