اعضا > مرکز آموزش > دامنه > انتقال دامنه به چه معناست؟


انتقال دامنه به چه معناست؟
اگردامنه( Domain) خود را در سرویس دهنده ای  ثبت کرده باشيد و قصد داشته باشيد که آن را به سرویس دهنده ی دیگری  انتقال دهيد به اين عمل انتقال دامنه و یا Domain Transfer می گويند .آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه