اعضا > مرکز آموزش > قوانین شرکت


امنیت و محرمانگی
به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های...
انقضاء و تمدید خدمات
تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء...
تغییرات تعرفه
* در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار...
تغییرات فنی
شرکت حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا...
تغییرات مالکیت
تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا...
حداکثر زمان تحویل
*حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای شرکت که با عنایت به...
رویه حفاظت
شرکت درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول...
سایر قوانین خاص
- خریدار موظف است سرویسهایی که نزد شرکت تمدید می...
شرایط و تعهدات
کلیه کاربران سرویسهای اطلس رایان و کلیه اشخاص پس از...
شرایط و قوانین مالی
- نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور...
قوانین خاص دامنه
تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن...
قوانین خاص میزبانی
شرکت مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای...
محتوا
سرویسهای شرکت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده...
محدوده استفاده از منابع CPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram و ...
شرکت در تعرفه ی خود ویا در سایت این موارد را مشخص...
مسئولیت خریدار
خریدار موظف است که کلیه قوانین شرکت و جمهوری اسلامی...
نسخه پشتیبان ( Backup )
هزینه ریستور بک اپ به دلیل سهل انگاری کاربر در حفظ...
پذیرش قوانین
با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت شرکت، خریدار...